Лукрат ще раздава награди на тренинга „Съдържание за уеб – на живо”

Съдържание за уеб – на живо, 22 април, хотел Радисън, София, ще разчупи модела на строгия семинар, в който лекторите говорят, а другите слушат.

Leave a Reply