Лукрат ще раздава награди на тренинга „Съдържание за уеб – на живо”

Текстовете ще бъдат оценени и класирани от лекторите: Борил Караиванов, Владимир Петков, Димитър Симов и Огнян Младенов.

Leave a Reply