Максим Заяков, изпълнителен директор на най-големия български телекомуникационен оператор „Булсатком“, взе участие в първия симпозиум „Перспективи за ТВ разпространение“, част от World Satellite Business Week

Intelday Solutions I 11.09.2013

Днес, 11.09.2013 г. Максим Заяков, изпълнителен директор на най-големия български телекомуникационен оператор „Булсатком“, взе участие в първия симпозиум „Перспективи за ТВ разпространение“, част от World Satellite Business Week, организиран за поредна година в Париж, Франция. Форумът бе организиран от Euroconsult, водещата международна консултантска фирма и анализатор, специализирана в спътникови приложения, комуникации и цифрово излъчване и бе проведен паралелно със седемнадесетата среща на високо равнище за спътниково финансиране.
Симпозиумът събра над 500 водещи мениджъри от цял свят включително оператори, дистрибутори и доставчици на услуги, които обсъдиха гледни точки и идеи за стратегията, използването и развитието на телевизионни услуги в глобален мащаб.
Г-н Заяков взе участие в панела за цифрови телевизионни платформи, като в своето изложение подчерта ясната визия на Булсатком за развитие на цифровите телевизионни платформи, включваща стремежа на компанията да предоставя трайно достъпни във времето за широката аудитория качествени услуги.
В своя доклад „Платформи за сателитна телевизия, световно изследване и перспективи до 2021 г.“ Еuroconsult отбелязва, че:
„С близо 140 сателитни платформи в експлоатация през 2011 г., индустрията на сателитна платена телевизия достигна приходи близо до 90 милиарда щатски долара, в сравнение с 79 милиарда през 2010 година. Общите приходи на индустрията се очаква да достигнат близо 150 млрд. долара през 2021 г., с развиващите се пазари (Латинска Америка, Централна Европа, Русия, Близкия изток, Африка и Азия), представляващи растящ дял от приходите. Все пак, съществуват големи различия между утвърдени играчи и нови платформи, които изграждат бази с абонатни. В някои пазари, включително Централна Европа, консолидацията и увеличаването на цените, започнаха да подобряват финансовите резултати. Очаква се близо 350 милиона домакинства в света да се абонират за сателитна платена телевизия до 2021 г., като през 2011 г. са били 184 млн., като нововъзникващите региони се очаква да представляват 77% през 2021. Платформите за Pay-TV инвестират в услуги с добавена стойност, като например HD телевизия, и следващо поколение цифрови декодери, за да развият конкурентни предимства.“
Повече информация за събитието ще намерите на http://www.euroconsult-ec.com/

За повече информация:

Слав Соколов
0878-539-002
s_sokolov@intelday.com 

Leave a Reply