Маргарита Пешева: “Закъсняваме с въвеждането на цифрова телевизия”

в. Янтра Днес, Велико Търново | 30.09.2010

България засега не спазва сроковете и закъснява с въвеждането на цифрова телевизия. Това заяви доц. д-р Маргарита Пешева на кръгла маса на тема “Цифровизацията и думите на медийния преход", която се проведе във В. Търново вчера. При цифровата телевизия има от 4 до 7, 8 пъти по-ефективно използване на спектъра, което означава, че свободната телевизия, или т.нар. безплатна телевизия, ще бъде с много повече канали. Смисълът на медийната демокрация е всички граждани на ЕС да бъдат равноправни в информационно отношение. Предимствата на цифровизацията са големи и са свързани с политиката на ЕС. Затова нейното въвеждане е повече политически въпрос, отколкото технологичен и медиен. В страните – членки на ЕС, спирането на аналоговата телевизия трябва да се осъществи до началото на 2012 г.
По време на кръглата маса беше представен първият у нас медиен речник. Основните понятия, обяснени в книгата “Думите на медийния преход", са 27, сред които цифровизация, кросмедия, онлайн журналистика, медийна концентрация, медийна демокрация, медиен плурализъм, аудио-визуални медийни услуги и др. Освен в хартиен формат, речникът е издаден и на диск. През последните 6-7 г. медийните практики в световен мащаб и в България се развиват много бързо и динамично, каза доц. Пешева. Затова решихме, че трябва да направим нов медиен речник, в който достатъчно сериозно, но същевременно достатъчно ясно и достъпно да обясним тези понятия, които се отнасят до медийния преход, допълни тя. Автори на речника са осем университетски преподаватели – доц. Пешева, проф. дфн Милко Петров, гл.ас. д-р Мария Попова, проф. дфн Христо Кафтанджиев, доц. д-р Борислав Градинаров, д-р Евгения Николова, д-р Силвия Цветкова-Казандзи и Ели Герганова. В кръглата маса участва и проф. Петров, който е преподавател във факултета по журналистика и масови комуникации в Софийски университет.
Речникът е част от дейностите по проекта “Електронната среда в условията на преход и цифровизация", който се осъществява от ВТУ и СУ. Изследването обхваща 12-годишен период от 2001 до 2011 г., а с издаването на медийния речник приключва първият етап от проекта.

Стр. 2

Leave a Reply