Mеждународен Еко форум „Опазване на планетата" (SAVE the Planet) – управлението на отпадъците, рециклиране, почви, въздух, околна среда

Виа Експо организира международния b2b форум „Save the Planet”, който включва конференция и изложба – място за обмен на идеи и иновативни практики в областта на управлението на отпадъците, рециклиране, почви, въздух, околна среда. Събитието цели да се стимулират инвестициите в региона на Югоизточна Европа и да се създадат условия за осъществяване на бизнес контакти между специалисти, инвеститори, производители и институции.

Leave a Reply