Международна Конференция на тема “Значение на бъдещето на обучението и консултирането за „младите” малки и средни предприятия”, която ще се състои във Варшава, Полша, на 18 – 19 май 2011.

Целта на конференцията е да отрази споделянето на добри практики и международното сътрудничество в областта на иновативните тренинги, специално разработени за млади бизнеси и малки и средни предприятия. Конференцията ще бъде също отлична възможност за представянето на текущи проекти и иновативни инициативи в областта на специализираните обучения и тренинги, предназначени за малки и средни предприятия.

Leave a Reply