Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето” се организира от 13 до 15 май от Лесотехническия университет

Конференцията дава шанс на учени от България и чужбина да представят резултатите от своята изследователска дейност. Успоредно с това форумът осигурява отлична възможност за установяване на контакти с видни учени и лектори, за осъществяване на съвместни изследователски проекти, за обмяна на опит в областта на висшето лесотехническо образование, за среща на специалисти от науката и бизнеса.

Leave a Reply