Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето" се проведе на 13 и 14 май

Основни теми в докладите бяха европейските гори под въздействие на климатичните промени, управление на горите за адаптирането им към изменението на климата, многостранното значение на горското стопанство, възможности за производство на ценна дървесина.

Leave a Reply