Милена Атанасова е новият мениджър „Бизнес комуникации” на VM FINANCE GROUP

БДВО I 22.03.2011

Милена Атанасова, председател на Комисията по етика към БДВО, е новият мениджър „Бизнес комуникации” във VM Finance Group. Тя ще отговаря както за външните, така и за вътрешните публики на компанията.

Милена е магистър по специалност „Славянски филологии” (СУ „Климент Охридски”, 2001 г.), има второ висше образование „Психология” (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, 2005 г.). През годините преминава през различни обучения и квалификации по комуникации.

Практикува в сферата на маркетинг, реклама и връзки с обществеността от далечната 1999 г. Опитът и е в различни области – от изкуство, през електроразпределение и автоматизация, мебелен интериор и дизайн, фармация, медии и бързооборотни стоки.

Мениджър комуникации е била в няколко компании досега: в един от най-големите фармацевтични дистрибутори до преди няколко години – „Higia” (2003-2005), след това в една от най-успешно наложените радиомрежи сред широката аудитория – „Retro Radio”, която в последствие стана част от най-голямата медийната радиогрупа в България – Communicorp (2005-2007) и в най-успешната българска маркетингова FMCG компания – Ficosota Syntez (2007-2011).

Владее английски, френски, чешки и руски език. Семейна, с едно дете.

Leave a Reply