Mr. BABA Catering учреди стипендия за ученици от Професионална гимназия по туризъм – “Проф. др. Асен Златаров” – Варна

Идеята за създаване на стипендията бе да се даде възможност на младите професионалисти да завършат успешно своето обучение и преминавайки през практически стаж, да получат увереността, че могат да работят и да се развиват в България.

Leave a Reply