На 13 май новият Управителен съвет на БДФ избра и своя нов председател – Людмил Каравасилев от ОББ

Български дарителски форум I 19.05.2011 

БДФ е с нов Управителен съвет и нов председател на УС.

Останалите членове на БДФ, избрани от Общото събрание на Форума през април, са:

1. Алексей Христов – Американска фондация за България;

2. Анелия Мирчева – Първа инвестиционна банка;

3. Елица Баракова – Фондация Помощ за благотворителността в България;

4. Илияна Николова – Фондация Работилница за граждански инициативи;

5. Светлозар Петров – Job Tiger;

6. Стойко Петков – фондация “Благотворител”.

 

Leave a Reply