Начало на „Месеца на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”

Български фонд за жените съвместно с 10 партньорски неправителствени организации от цялата страна стартира национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”. Зад посланието на кампанията По-добре заедно стои увереността на БФЖ, че позитивната социална промяна се случва само тогава, когато всички ние работим заедно за постигането й.

Leave a Reply