Национален дискусионен форум “БЪЛГАРСКИЯТ ХЛЯБ – ценност, политики и стандарти”, София, 13.10.2009 г.

Дискусията има за цел да провокира обществен дебат относно качеството на хлебните изделия и нужните инвестиции за производство, регулаторни изисквания в сектора и изискванията на потребителите, както и относно създаване на професионални стандарти в бранша.

Leave a Reply