Национален Двудневен Семинар: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЕИ”, 4-5.04.2011 г.

Целта на Семинара е да представи конкретните стъпки, особеностите и последователността на инвестиционния процес в проекти за производство на енергия от ВЕИ, като представи конкретни практически примери и опита на консултантите при управлението на проекти за ВЕИ.

Leave a Reply