Национален симпозиум „Сърдечна недостатъчност – съвременен поглед върху проблема” се провежда на 26 и 27 февруари

Целта на този форум е да се осъвремени подходът в диагностиката и терапията на сърдечната недостатъчност.

Leave a Reply