Национален симпозиум „Сърдечна недостатъчност – съвременен поглед върху проблема”

EVENTS.dir.bg

Кога: 26 и 27 февруари 2010 г. (петък-събота)
Къде: София, "Опал" на хотел Дедеман Принцес
Достъп: Такса участие
Организатор: Дружество на кардиолозите в България, Дружество по интервенционална кардиология и Работна група по кардиомиопатии

Събитието:

Дружество на кардиолозите в България, Дружество по интервенционална кардиология и Работна група по кардиомиопатии организира Национален симпозиум „Сърдечна недостатъчност – съвременен поглед върху проблема”, който ще се проведе в София, в зала "Опал" на хотел Дедеман Принцес на 26 и 27 февруари 2010 г.

Целта на този форум е да се осъвремени подходът в диагностиката и терапията на сърдечната недостатъчност. Лечението на хората със сърдечна недостатъчност е един от основните по значимост медицински проблеми в съвременния свят. Превенцията, ранното откриване и лечението на тези пациенти включва огромен интелектуален, технологичен и финансов ресурс. Програмата на настоящия симпозиум включва широк спектър от лекции и оригинални съобщения за най-новите постижения на медицината в тази област.
В симпозиума ще участват водещи български специалисти от най-големите кардиологични болници в страната, които ще представят теорията и практиката в областта на острия коронарен синдром.

Достъп: такса правоучастие

Организатори са Дружество на кардиолозите в България, Дружество по интервенционална кардиология и Работна група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност към ДКБ с подкрепата на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

Симпозиумът се провежда със съдействието на фирма Международни прояви ООД. 

За контакти:

Международни прояви ООД
Адрес: София 1000, ул. "Христо Белчев" 18
Телефони: (02) 986 08 48; 986 08 06; 981 09 18; 980 89 61
Факс: (02) 980 60 74
E-mail: cim@cim.bg 

За повече информация: www.cim.bg

Оригинална публикация

Leave a Reply