Национална конференция „Проблеми и решения в млечния сектор“ на изложбата СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО

www.iec.bg  I 24.10.2014г. 

Международните специализирани изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и специализираната изложба за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване СИХРЕ започват само след месец. От 5 до 8 ноември специалисти в хранително-вкусовия и хорека браншовете ще се срещнат в залите на Интер Експо Център – София. Освен че ще се запознаят с редица новости, те ще имат възможност да вземат участие в редица тематични събития.
На 6 ноември ще се проведе Национална конференция „Проблеми и решения в млечния сектор“. Освен възможността за дискусия по важни за бранша теми, участниците ще могат да посетят международните специализирани изложби, да се срещнат с колеги и потенциални партньори от млекопреработвателния и другите браншове.
Промяната на европейския Регламент 1169/2011 по отношение на етикетирането на хранителни продукти е повод за много дискусии между производители и дистрибутори. Именно на това смята да обърне внимание Асоциацията на млекопреработвателите в България със своя семинар. Събитието ще протече в рамките на два дни – 6 и 7 ноември.
Дискутираните теми ще засегнат новите аспекти във връзка с Регламент 1169/2011, специфичните изисквания към етикетите на млечните продукти, сроковете за въвеждането им, контрола върху етикетите и др. Сред лекторите се очаква да бъдат: д-р Галя Костадинова, началник отдел „Безопасност на храните“ дирекция ЗЖБХ, МЗХ; д-р Мая Макавеева, директор дирекция „Лабораторни дейности, контрол на кчаеството“ ЦУ при БАБХ; д-р Татяна Николова, експерт дирекция „Контрол на храните“ ЦУ на БАБХ. Програмата предвижда работни групи с цел изработване на примерни етикети и възможност за дискусия с лекторите.
Участие в семинара могат да вземат всички заинтересовани, попълнили талон за регистрация до 25 октомрви 2014 г. Повече информация можете да видите тук >>>
Още за специализираните изложби и деловата съпътстваща програма на www.food-exhibitions.bg и www.sihre.bg.

 

Leave a Reply