Национална конференция „Системи за управление на бизнеса” се организира от ICT Media на 19 ноември

Висши мениджъри от логистиката, търговията на дребно, индустрията, услугите и други вертикални сегменти ще споделят опита си в сферата на внедряването, използването и надграждането на системи за управление на бизнеса в условия на криза и съобразно спецификите на бранша, в който оперират.

Leave a Reply