Награждават победителите в конкурса „Социално отговорна компания на годината 2009”

Целта на инициативата е в дългосрочен план да бъде промотирана идеята за социална отговорност чрез бизнес средите в България и да бъдат представени компании, които допринасят в най-голяма степен за прилагането на концепцията и принципите на корпоративната социална отговорност.

Leave a Reply