Нова схема ощетява гражданите с „Каско”

Застрахователните компании прилагат нова схема, чрез която ощетяват своите клиенти, платили коректно за „Авто Каско”

Leave a Reply