Нови инициативи бележат 90-та годишнина на Икономически университет – Варна

В рамките на програмата по честванията, на 26.03.2010 г. се проведе олимпиада по програмиране. Приложението на информационните технологии е едно от жизненоважните направления в развитието на съвременната икономика, а обучението по информатика – приоритет за България.

Leave a Reply