"Образование за всички” искат студенти от УНСС. Студенти от УНСС ще представят реален проект пред реални спонсори

Студенти от УНСС ще представят реален проект пред реални спонсори. Студенти от специалност „Икономика на социално-културната сфера” при УНСС ще представят проекта си „Образование за всички” на 10.05.2011г. пред потенциални спонсори в сградата на УНСС.

Leave a Reply