Общото събрание на БДВО ще се проведе на 22 ноември в зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски”

www.bdvo.org I 22.10.2014г. 

Покана за Общо събрание на БДВО

На основание член 11, т. 1 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква годишно общо събрание, което ще се проведе на 22 ноември 2014 г., събота, от 16:00 ч. в зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2014 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2014 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2015 – 2016 г.

4. Избор на Председател съответно за 2015 г. и за 2016 г.

5. Избор на Комисия по етика с мандат 2015 – 2016 г.

6. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2015 г.

7. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2014 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос, както за 2014 г., така и за 2015 г. в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

 

Оригинална публикация 

 

Leave a Reply