Обучение на IDC на тема: “Пресмятане на възвръщаемостта на инвестициите в ИТ проекти”

EVENTS.dir.bg

Кога: 23 февруари 2010 г. (вторник)
Къде: София, СТЦ Интерпред
Достъп: Такса участие
Организатор: IDC България

Събитието: Лектор: Огнян Дренски, вицепрезидент на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и директор в Училище по бизнес компетенции

Инвестициите в ИТ проекти предлагат различни ползи за бизнеса. Някои от тези ползи могат лесно да се дефинират, като се анализират разходите и спестяванията. В допълнение всяка инвестиция носи и други не-финансови ползи, които имат голяма стойност за бизнеса.
Обучението предоставя практически знания за подготовка на прогнозен бюджет за ИТ проект и прилагането на методи за оценка на инвестициите. То има за цел да покаже:

Какво очакват да чуят спонсорите на ИТ проекти;
Как да представим ИТ проекта и по-специално финансовата част;
Как да разработим бюджета на ИТ проекта;
Как се прави прогноза на валидните приходи и разходи за ИТ проект;
Основни понятия за възвращаемост на инвестиции;
Прилагането на активни и пасивни методи към оценката на инвестиции в ИТ проекти;
Бизнес казуси за оценка на инвестиции в ИТ проекти
.
"Пресмятане на възвръщаемостта на инвестициите в ИТ проекти" е насочено към ръководители от високи и средни управленски нива, включително:

- изпълнителни директори и управители на фирми

- ИТ мениджъри

- финансови мениджъри

- мениджъри бизнес развитие

членове на инвестиционни комитети
други длъжности лица, които имат отношение към вземането на решение за финанирането на един ИТ проект.

Предназначено е както за компании, работещи в областта на информационните и комуникационните технологии, стартиращи ИТ компании, така и за организации, чийто бизнес зависи от ИТ.

Регистрационна такса: 178 евро + 20% ДДС

Завършилите курса получават професионален сертификат.

За повече информация и регистрация:

www.idc-cema.com/events/roi10bg
е-mail: aivanova@idc.com; тел./факс: (+359 2) 969 30 56, 969 30 55 

Оригинална публикация

 

Leave a Reply