Обучение на тема: „Успешни комуникации с бизнес медиите”, 22.06.2010 г.

Еднодневният тренинг ще покаже начините за ефективна и успешна работа с медиите на компаниите от всички сектори и ще подготви участниците за по-добро представяне в медиите.

Leave a Reply