Обучение на тема: "Богините и боговете в нас – изследване на архитипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в личен и професионален план”, 28-29.09.2010 г.

Запознаването с богините и боговете като архетипни образи в мъжката и женската психика могат да ви бъдат полезни не само в опознаването на собствената ви личност, но и в отношенията ви с другите жени и мъже. Жените, ще разберат по-добре мъжката част от своя живот - съпрузи, синове, братя и колеги. Мъжете, ще разберат по-добре женската част от своя живот – съпруги, дъщери, сестри или колежки.

Leave a Reply