Обучителен семинар за малки и средни предприятия на тема „Възобновяеми енергийни източници – вятърна и слънчева енергия” се организира на 9 и 10 март в София

Целта на семинара е да предостави специфична информация за инструментите и техниките, които са необходими на една компания за разработването и прилагането на ВЕИ (вятърна и слънчева енергия).

Leave a Reply