Официално откриване на Изложба „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“, 5.04.2011 г.

София, Национален археологически институт с музей, ул. „Съборна“ №2 5.04.2011 г. (вторник), 11.00 часа

Leave a Reply