Онлайн дискусия на тема: „Законовите доспехи на е-mail маркетинга“, 1.06.2010 г.

Основните акценти на виртуалната среща са: Как законът интерпретира „непоисканото търговско съобщение” и кога и как електронният маркетинг става наказуем?; Има ли разграничение между получаването на е-търговски съобщения на личната и служебна поща в българското законодателство и регулаторна практика?; Публичен ли е публичният е-регистър на електронните адреси? Какви са стъпките за улесняване на достъпа до него?

Leave a Reply