Онлайн дискусия на тема: "BI – не просто система, а начин на управление на фирмата", 28.09.2010 г.

Онлайн дискусията е посветена на бизнес анализите, като част от управлението на компаниите и предпочитан начин за помощ в повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Leave a Reply