Онлайн дискусия на тема: "Корпоративната социална отговорност – актуалната роля на бизнеса в обществото" ще се проведе на 16 ноември

Ще бъде отделено специално внимание на основните аспекти в КСО: вътрешен, свързан с работните условия и атмосфера на служителите в организацията и външен, включващ отговорно отношение към околната среда и обществото; на това какви са ползите от КСО и каква е ролята на образованието за изграждането на разбирането за корпоративната социална отговорност.

Leave a Reply