Откриване на еко пътека „Лозенска планина” и представяне на Проект „ЗЕЛЕНА ПЪТЕКА КЪМ ЕВРОПА”, 25.09.2010 г.

Асоциация „Европейски инициативи за култура и изкуство” организира откриването на еко-пътеката и представянето на Проект „Зелена пътека към Европа” на 25 септември 2010 г. от 11.00 часа в сградата на БЧК в с. Лозен. Проектът е финансиран от Програма „Европа – граждански проекти и европейски практики”, 2010 на Столична община.

Leave a Reply