Отвори врати първият български клуб по PR – PR Thursday

На 8 октомври 2009 г. в M3 Communications College отвори врати първият български клуб по PR – PR Thursday.

PR Thursday е единственият български клуб, в който специалисти и неспециалисти, които имат отношение към сферите PR, маркетинг и медии, всеки четвъртък от 18:30 ч. ще могат да се срещат лично с интересни и популярни лица и да дискутират любопитни, пиперливи и актуални теми. Планираният формат включва официален гост (обществено значима и интересна личност) и гости участници (всички, които имат желание да станат част от света на PR). Всяка тема ще бъде оповестявана няколко дни преди срещата на сайта на M3 College – www.m3college.com. Присъствието на ежеседмичните срещи на клуба е абсолютно безплатно за всеки желаещ. Не е свързано и с никакви професионални критерии или допълнителни изисквания.

Темата на премиерния първи брой беше „PR за BG“. Независимо от официалния характер на старта, форматът на клуба беше спазен – наред с всички останали присъстващи се открояваха специалните и тематично подбрани гости – Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Българската организация за конгресен туризъм и Националния борд по туризъм, и Анна Кузнецова, началник на политическия кабинет на възпрепятствания да присъства лично министър без портфейл Божидар Димитров. В своите кратки изказвания и двете дами се обединиха около идеята, че именно PR е този, който ще помогне за изграждането на позитивен имидж на страната ни пред света. „Всеки от нас е PR на собствената си страна и това трябва да ни прави особено отговорни“, заключи за финал г-жа Карастоянова.

Оригинална публикация: http://www.prkernel.com/?action=news&id=878279

Източник: www.prkernel.com

Leave a Reply