Парафлоу стартира проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 01.10.2010 г., стартира изпълнението на проект „ Обучение на служителите на Парафлоу комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply