Партньорска среща по проект: Насърчаване на туризма: свързване на опит /RE:ACT/ се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър”

На 09 и 10 май 2011 г. във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна се проведе партньорска среща по двугодишен проект: Насърчаване на туризма: свързване на опит /RE:ACT/, в който ВСУ "Черноризец Храбър" участва като партньор. Проектът е съфинансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации и възлиза на 301 929,39 евро. Водеща организация по проекта е Тринити Сейнт Дейвид Колидж, Кармартен, Уелс, Обединено кралство, а другите партньорски организации са Регионално партньорство за туризъм на югоизточен Уелс, Кармартен, Уелс; Европейски мрежи от общности, Упсала, Швеция и Академия по туризъм, Упсала, Швеция.

Leave a Reply