Пети Национален Семинар: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, 27-28.04.2011 г.

Включете се в Петия Национален Семинар: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"!

Leave a Reply