ПЕТИЯТ „БЯЛ КВАДРАТ“ Е ОЩЕ ПО-привлекателен

Христо КАФТАНДЖИЕВ I 13.02.2013

Международният маркетингов и рекламен фестивал "Белият квадрат" ще се проведе за пети път от 18 до 20 април, 2013 года в Минск, столицата на Беларус.
Интервюто е с Президента на Фестивала – госпожа Алена Устинович, директор на рекламната агенция "Белая Карона".

Къде ще проведете тазгодишното издание на Белия квадрат?
Трябват ни минимум три зали с последната дума на техниката, комфортни помещения за журитата, зала за изложбите, добри условия по отношение на храната за около 500 човека. В това отношение най-добрите условия ни предоставя Домът на Москва в Минск.

Какво бихте ни казали за конкурсната програма?
Определили сме повече от 100 номинации, обединени в следните конкурси: телевизионна и печатна реклама, графически и комуникационен дизайн, етикети и опаковки, външна реклама, радио реклама, интернет реклама, медиа проекти, рекламни кампании, маркетингова ефективност, иновации в маркетинга и рекламата, социална реклама и др.

Колко участия имате в конкурсната програма и от кои държави?
Всяка година журираме повече от хиляда и двеста работи от Беларус, България, Русия , Украйна, Армения, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Естония, Германия, Швейцария, Узбекистан, Израел, Финландия, Полша и други държави.

Какви ще бъдат журитата на този фестивал?
Сформирали сме следните журита – по креатива, по графическия и комуникационен дизайн, по радиорекламата, интернет журито, по маркетинга, по рекламните кампаний и медиа-проектите, по социалната реклама, по иновациите и журито по средствата за масова информация.

Кой ще оценява ентритата на този фестивал?
Всяко жури включва някои от водещите представители на рекламния бизнес от Беларус, Украйна, Русия, балтийските държави, Финландия, Англия, Полша, Германия, Армения, Казахстан, Израел и други държави.
Повечето са креативните директори на известни рекламни агенции, които са спечелили награди на международните рекламни фестивали.
Изборът на журито е много отговорна задача. Затова всяка година правим ротации, за да създадем определен баланс между представителите на различните международни агенции.
Сътрудничим и с международните агенции, които избират своите кандидатури. В Израел например провеждат специален конкурс, за да се стане член на журито на Белия квадрат.
Повечето от членовете на журитата провеждат в семинарната програма мастър класове, които са старателно подготвени именно за фестивала ни.

Какво струва участието във Фестивала?
Стойността на акредитацията е под 300 долара и е достатъчно поносима не само за големите, но и за по-малките компании. В нея влиза възможността да се посетят и всички семинари.
Те протичат паралелно в три, а понякога и в четири зали. Някои искат да посетят всичките семинари и затова някои компании акредитират по няколко човека.
Стойността на ентритата се колебае от 35 до 130 долара в зависимост от номинациите и сроковете за подаване. По-организираните участници се стараят да подадат работите си по-рано.
От всяка страна по света могат да се регистрират и да качат работите си на сайта ни. Обработката им, подготовката за конкурса и отпечатването за изложбата е работа на дирекцията на фестивала.

Откъде може да получим повече информация за Фестивала?
На официалния ни сайт – www.adfest.by
Окончателната програма на Фестивала ще е готова към края на Февруари и тогава ще можете да я намерите на сайта ни.

Leave a Reply