ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ: „Дизайн, достъпен за всеки” e основната тема на новостите в банята за 2012 г. на Рока България

Представянето на новите продукти пред българските медии е на 25 април 2012 г. от 10.30 ч. в корпоративния изложбен център Експо Баня София.

Leave a Reply