Покана до медиите: Официално откриване на Изложба „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“, 5.04.2011 г.

Комуникационна агенция PRoWay I 4.04.2011

София, Национален археологически институт с музей, ул. „Съборна“ №2 5.04.2011 г. (вторник), 11.00 часа

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на официалното откриване на Изложба „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“ на 5 април 2011 г. (вторник) от 11.00 часа. Изложбата се организира от Обединена българска банка, Сдружение „Културни проекти“, Община Нова Загора, Исторически музей Нова Загора, с любезното домакинство на Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН), и ще продължи от 5 до 20 април 2011 година.

Участници в събитието са:

Тодор Чобанов, заместник-министър на културата
Веселин Игнатов, археолог от Исторически музей, Нова Загора
Бони Петрунова, заместник-директор на НАИМ при БАН
Людмил Каравасилев, мениджър „PR и спонсорство”, ОББ
Евгени Димитров, председател на Сдружение „Културни проекти“
Веска Вълчева, директор на Дирекция "Култура", Община Нова Загора

С Изложбата „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“ приключва стартиралият през 2009 година проект „Реставрация, консервация и експониране на тракийска колесница от село Караново". В рамките на проекта бе изработен и експониран макет на двуколката и бе консервирана и реставрирана апликация на античната кола, която е комбинация от 3 различни материала, съчетани в едно истинско произведение на изкуството с висока художествена стойност.

Представителите на медиите могат да потвърдят своето участие в откриването на Изложбата на e-mail: stoyanov@proway.bg и на тел.: 0879 646 648.

Людмил Каравасилев
Мениджър „PR и спонсорство”
ОББ

Leave a Reply