Покана до медиите за Бизнес форум MySuccess.bg in Logistics: „Изход от кризата!”

Форумът се организира от списание ENTERPRISE и цели да сподели добрите практики и експертния опит на специалистите в бранша.

Leave a Reply