ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ за дискусия на тема „Агросекторът и еврофинансирането – нови посоки за действие“

5.03.2012 г., 10.00 ч., хотел „Хилтън“, зала „Мусала“, гр. София

Leave a Reply