Покана до медиите за Финална пресконференция по проект „Кариерно развитие за всички”

Чрез изпълнението на проекта бяха развити, подобрени и обновени професионалните квалификации и ключови компетентности на 258 служители на „Български пощи” ЕАД на възраст между 18 и 64 годишна възраст, чрез професионално обучение по част от професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” и обучение по специфични ключови компетентности за ефективна комуникация с държавната администрация посредством информационните технологии.

Leave a Reply