Покана до медиите за конференция “Конкурентоспособност на българската икономика в условията на криза – последствия и перспективи”

Участниците в събитието ще направи равносметка за резонансите на световната икономическа криза върху българската икономика, да се щриховат актуалните тенденции в развитието й и да се очертаят предизвикателствата пред нея.

Leave a Reply