Покана за експертна среща на тема „Подкрепа за ученето през целия живот“

Събитието се организира в рамките на проект „План за действие за ИКТ‐подкрепа на ученето през целия живот“, който има за цел да изработи План за действие (Action plan) за интегрирано използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на реализацията на Националната стратегия за учене през целия живот (2008‐2013).

Leave a Reply