Покана за представяне на проект „Непознатата София“ и дискусия

По време на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за популяризиране на непознатите, но интересни исторически, архитектурни, културни и художествени места и обекти на територията на град София, както и тяхното развитие като значими туристически обекти.

Leave a Reply