Покана за среща на SUGBG – потребителската група на SharePoint технологиите

Темата на събитието ще бъде: Business Intelligence with PerformancePoint Server and MOSS 2007, представена от Йорданка Драгиева.

Leave a Reply