Покана за среща с медиите на тема: „Как българските предприемачи могат да се възползват от успешния опит на словенския бизнес?”

По време на срещата ще бъдат представени възможности как българския бизнес да се възползва от опита на словенските си колеги, както и какви успешни словенски практики могат да бъдат приложени от българките предприемачи.

Leave a Reply