Пощенска банка с нова спестовна сметка „Активни пари” с гарантирана висока доходност

Пощенска банка (www.postbank.bg) предлага нова безсрочна спестовна сметка „Активни пари” в лева, евро и щатски долари с висока доходност, съизмерима с тази на депозитните продукти на банката. Характерното за нея е нарастващата лихва, която достига до 6.20% в лева, до 6% в евро и до 5% в щатски долари.

Leave a Reply