Повече от 260 хиляди лева бяха събрани в последния сезон на „Стани богат”

Нова телевизия, Календар в 19.00 часа | 25.01.2011
 
Повече от 260 хиляди лева бяха събрани в последния сезон на „Стани богат”. Звезди от спорта, културата, както и действащи министри от настоящия кабинет седнаха за първи път в стола на богатството, като в рамките на двучасови уникални издания играха абсолютно безвъзмездно в помощ на деца, лишени от родителски грижи.

На специална среща в Министерството на спорта и физическото възпитание обществен съвет реши как да бъдат разпределени средствата.
Общественият съвет, роден от инициативата на „Стани богат” събра на едно място БОК в лицето на Стефка Костадинова, шефката на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани, водещият на шоуто Ники Кънчев, представители на социални институции и заместник -министъра на физическото възпитание и спорта Иван Ценов. Те се обединиха около разбирането, че събраните 265 хил. лв. следва да бъдат разпределени във вид на стипендии за деца, лишени от родителски грижи, които учат или които тази есен ще бъдат приети в спортни училища – съответно в 4-и, 5-и или 6-и клас.

Силва Зурлева: НТВ за пореден път доказва своята обществена ангажираност по този начин и затова, че иска да помага. Ние искаме да помогнем конкретно и мисля, че това беше най-доброто решение, което Съветът взе – отпускането на индивидуални стипендии на децата от домовете за деца, лишени от родителски грижи, които ще бъдат в спортни училища.
НТВ има привилегията да бъде първата медия, която лансира в публичното пространство серия от благодарни каузи,когато обаче става дума за деца и особено за такива, лишени от родителски грижи в нашето разбиране няма по-добър мотив от този да стимулираш едно даровито и талантливо дете, защото всеки и всички имат равен шанс да се развиват.

Leave a Reply