Практически семинар “Guerrilla Marketing: ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ЗА ТВОЯ УСПЕХ!” се провежда във Варна на 14 септември

Лекцията ще се води от Жанет Найденова, маркетинг консултант и първият “Guerrilla Marketing Certified Coach” в Европа, сертифициран през Интернет. Тя ще покаже с примери от практиката кои са най-важните стъпки на Интернет маркетинга за постигане на успех - какво работи в Интернет, какво не, защо работи и как.

Leave a Reply